Drick Instrument

DRICK INSTRUMENTS – CHINA

Nhà sản xuất Drick Instruments chuyên cung cấp thiết bị chuyên kiểm tra chất lượng bao bì, giấy, cao su: máy kiểm tra lực kéo đứt (Tensile Strength Tester), máy kiểm tra nén vòng, nén cạnh (Crush Tester), máy kiểm tra độ trắng giấy (Whiteness Meter), máy đo độ ẩm giấy (Moisture Meter), máy đo độ bục (Brusting strength Tester) ……

http://www.drick.cn/en