BOECO – Germany.

Chuyên sản xuất thiết bị kiểm tra, dụng cụ thủy tinh sử dụng trong phòng thí nghiệm, phòng R&D …… như: Các loại cân, máy lắc, máy cất nước, máy ly tâm, kính hiển vi, pipet, micropipet, máy ly tâm……

  • LIQUID HANDLING – XỬ LÝ DUNG MÔI
  • LABORATORY EQUIMENTS – DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM
  • OPTICAL INSTRUMENTS – THIẾT BỊ QUANG HỌC
  • LABORATORY GLASSWARE – DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM THỦY TINH
  • LABORATORY PLASTICWARE – DỤNG CỤ NHỰA CHO THÍ NGHIỆM
  • DENSITY, TEMPERATURE AND TIME MEASUREMENT – DỤNG CỤ ĐO MẬT ĐỘ, NHIỆT ĐỘ, THỜI GIAN
  • LABORATORY FILTER PAPER – GIẤY LỌC THÍ NGHIỆM

 http://www.boeco.com