Hiển thị kết quả duy nhất

  • Kính hiển vi soi nổi

    • Kính hiển vi soi nổi (Stereoscopic Microscope) là loại kính hiển vi quang học được thiết kế để quan sát bề mặt mẫu vật vật thể ở độ phóng đại tương đối thấp 2,5 – 90 lần (max.300 lần).
    • Ảnh hiển vi soi nổi thường được tạo ra nhờ ánh sáng phản xạ trên bề mặt mẫu sau khi được chiếu sáng hơn là ánh sáng truyền qua.
    • Kính hiển vi soi nổi được sử dụng để nghiên cứu bề mặt của mẫu vật rắn hoặc để thực hiện công việc ra gần như phân loại, bóc tách, xem định, nhỏ sản xuất bảng mạch hoặc kiểm tra …v.v
    Đọc tiếp